translogosmall

Vår personuppgiftspolicy

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 15 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, remissförfarande,  direktregleringar och receptförskrivning).
Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.
De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.
Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.
Vi lämnar vid behov ut uppgifterna till försäkringsbolag, remissinstanser, laboratorier, apotek, faktureringsbolag.

Som kund hos oss godkänner du även att vi på begäran från annan klinik lämnar ut journalkopior på ditt djur som är relevanta för kommande besök.

Vetplankunder hanteras även via ett externt datasystem och får i samband med tecknandet information om systemets integritetspolicy.

Personuppgifter som skickas via mail tas så snart uppgifterna hanteras bort ur mailboxen och överförs i de fall det är aktuellt till journalsystemet.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Veterinären i Stallarholmen, personuppgiftsansvarig Anna Fucik  på e-postadress  info@vetistallis.se

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft 25:e maj 2018 och gäller i hela EU.  Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 0152-440889