translogosmall

Receptförlängning

Du kan här beställa recept  eller förlängning på recept på vissa läkemedel som ex fästingmedel hos oss under förutsättning att:
-  Du är kund hos oss sedan tidigare
-  Ditt djur har varit på ett veterinärbesök hos oss under det senaste året
-  Ditt djur är fullt friskt/ har kontrollerad sjukdom på nuvarande behandling
-  Vår veterinär har ordinerat behandling med detta läkemedel tillsvidare utan inplanerade eller       rekomenderade återbesök
-  Inga andra läkemedel har satts in från annan klinik
- För avmaskning gäller att befintligt avföringsprov finns. Observera att vi ej skriver avmaskningsmedel       till häst där vi inte gjort besök i besättningen under det senaste året, ej heller till lantbrukets djur

Vid tveksamheter angående förlängning av recept kommer någon från kliniken att kontakta dig

Observera att ett receptarvode på 140 kr tas ut och kommer skickas till din mailadress så snart receptet är utfärdat .

Förfallna receptarvoden ( 30 dagar) skickas direkt vidare till inkassobolag (trist, men vi har alltför många)

Recept utfärdas inom 3 arbetsdagar

Uppgifter vi behöver:
-Namn på den djurägare som är registrerad hos oss
-E-mailadress
-Djurets namn
-Djurets vikt
- Önskat läkemedel